• Ny som kroppsøvingslærer - hvordan oppleves det første året i yrket? 

      Birkelund, Ingrid; Midthaugen, Per (Peer reviewed; Journal article, 2019)
      Artikkelen omhandler nyutdannede kroppsøvingslæreres første år i læreryrket. Oppmerksomheten rettes mot overgangen fra utdanning til yrkesutøvelse, der lærerens opplevelse av relasjonsforhold til elever, foreldre og kollegaer ...