• Contact improvisation and dance narratives - body memory and embodied knowledge 

   Rustad, Hilde (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This article concerns embodied knowledge closely connected to dance experience. I position my research project primarily on three autobiographic dance narratives concerning my involvement with the dance genre known as ...
  • Skapende dans i en skolekontekst – et forskningsfelt? 

   Ørbæk, Trine; Engelsrud, Gunn (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Hensikten med denne artikkelen er først å synliggjøre to sentrale premisser for å kalle skapende dans en fagtradisjon, deretter å undersøke hva som skal til for å kalle noe et forskningsfelt og hvordan skapende dans som ...