• Dans og kroppsøvingsfaget 

      Rustad, Hilde (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Artikkelforfatterens anliggende er å synliggjøre utfordringer knyttet til dans som aktivitet i faglærerstudiet i kroppsøving og idrettsfag, I den nasjonale læreplanen er dans et sentralt område i kroppsøvingsfaget, men ...