• Forskjeller mellom journalistikk og forskning 

      Hanstad, Dag Vidar (Journal article; Peer reviewed, 2010-06)
      Forholdet mellom journalistikk og forskning har vært gjenstand for omfattende debatt det siste året, blant annet i kjølvannet av forskeren Jørn Hurums formidling av sine vitenskapelige funn i media og humoristen Harald ...