• Ungdom, idrett og klasse: Fortid, samtid og framtid 

      Strandbu, Åse; Gulløy, Elisabeth; Andersen, Patrick Lie; Seippel, Ørnulf; Dalen, Håvard Bergesen (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      I denne artikkelen undersøker vi den klassebaserte rekrutteringen til ungdomsidretten i Norge over en 60 års periode. Vi har analysert tilgjengelige publikasjoner om klasseforskjeller i ungdoms idrettsdeltakelse, og vi har ...