• Effekt av trening på cellulær epigenetisk hukommelse 

      Øyehaug, Katrine Aa. K. (Master thesis, 2019)
      Hensikten med denne studien er å forsøke å finne svar på, i litteraturen, om trening eller økt fysisk aktivitet hos friske mennesker kan resultere i endret DNA-metylering og histon-modifikasjoner, som metylering og ...