• Hjerterehabilitering: Effekt av tidlig hjerterehabilitering hos eldre 

      Bjørgen, Egil Andre (Master thesis, 2020)
      Bakgrunn: Økt overlevelse og en høyere andel eldre i befolkningen har ført til et økende antall mennesker som lever med hjerte- og karsykdom i Norge. De har behov for adekvat medisinsk oppfølging. Hjerterehabilitering er ...