• Selvtillit hos norske kvinnelige skiskyttere i skyting 

      Bjørndalen, Hans Anton (Master thesis, 2008)
      Teorien som blir benyttet i dette studiet er Bandura`s self-efficacy. Bandura`s fire oppriktige kilder, pluss Maddux sine to kilder, til økt eller redusert self-efficacy blir forklart i detalj. Videre går studien inn på ...