• Effekt av måltidshyppighet på utvikling av muskelmasse og styrke 

      Fostervold, Therese (Master thesis, 2006)
      Formålet med dette studiet var å se om det er en effekt av måltidshyppighet på utvikling av muskelmasse og styrke etter en lengre periode med styrketrening hos trente individer. Problemstillingen var; vil et hyppig matinntak ...