• Tatt av snøskred: kjennetegn, opplevelser og erfaringer 

      Haugum, Håvard (Master thesis, 2014)
      Det har skjedd en endring i hvordan frikjørere ferdes i vinterfjellet de siste 10 – 15 årene. Det har tidligere vært en tydeligere tradisjon å gå på homogen vårsnø, kontra lagdelt vintersnø. I nyere tid har frikjørere ...