• Fysisk aktivitet og fengsel: en litteraturstudie 

      Malerbakken, Anne (Master thesis, 2014)
      Bakgrunn: Straffeloven gir oss retningslinjer og ”regler” for hva som er akseptabel og/eller pålagt livsførsel. Bryter man med denne loven kan straffen i ytterste konsekvens bli ubetinget fengsel og i mange tilfeller ...