• Sentrale begreper relatert til fysisk aktivitet: forslag til bruk og forståelse 

      Nerhus, Kjersti Andersen; Anderssen, Sigmund A.; Lerkelund, Hans Erik; Kolle, Elin (Journal article; Peer reviewed, 2011)
      Innen fagområdet fysisk aktivitet eksisterer det en rekke sentrale begreper som har vist seg å ofte bli forvekslet med hverandre eller bli brukt synonymt selv om de har ulik betydning. Fysisk aktivitet og trening er eksempler ...