• Curious play: children’s exploration of nature 

   Gurholt, Kirsti Pedersen; Sanderud, Jostein Rønning (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This article explores the concept of ‘curious play’ as a theoretical framework to understand and communicate children’s experiences of free play in nature. The concept emerged interactively from three sources of inspiration: ...
  • På leir med Barnas Turlag: om å være barn på en familieleir i regi av Barnas Turlag 

   Sanderud, Jostein Rønning (Master thesis, 2011)
   Denne masteroppgaven i idrettsvitenskap er en kvalitativ studie som har som siktemål å fange inn tar barnas perspektiv, erfaringer og opplevelser under deltakelse på en friluftslivsbasert familieleir organisert av Den ...