• Bakgrunn for valg av spillestil i en toppfotballklubb i Norge 

      Saua, Brynjar (Master thesis, 2011)
      Med denne oppgaven ønsket jeg gjennom min hovedproblemstilling; ”Hvilke faktorer påvirker valget av offensiv spillestil for en norsk toppfotballklubb?” å belyse hva som avgjør valg av spillestil i en toppfotballklubb i ...