• Forsikringsregistrerte skader i fotball 

      Smevik, Martin (Master thesis, 2021)
      Bakgrunn og formål: Fotball er den idretten med flest registrerte utøvere i Norge. I 2018 var det registrert 372 195 spillere i Norges fotballforbund. Fotball er en idrett der man er utsatt for skader, men det er få studier ...