• Venner på tur: naturguiding som relasjonell kunnskap 

      Vold, Thomas (Doctoral thesis, 2015)
      Avhandlingens tema er naturguiding. Temaets aktualitet relateres til det naturbaserte reiselivet i Norge, der vekst og internasjonal konkurranse har bidratt til å skjerpe kravene til kunnskap om helse, miljø og sikkerhet ...