Show simple item record

dc.contributor.authorMagnussen, Leif Inge
dc.date.accessioned2013-01-03T10:05:04Z
dc.date.available2013-01-03T10:05:04Z
dc.date.issued2013-01-03
dc.identifierSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department of Physical Education
dc.identifier.isbn978-82-502-0479-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171342
dc.descriptionAvhandling (doktorgrad) - Norges idrettshøgskole, 2012no_NO
dc.description.abstractAvhandlingen “Læring i Friluftsliv” omhandler havpadling blant et utvalg voksne personer. Det anvendes data fra etnografisk feltarbeid (Fetterman, 1998), situert i havgapet, og i hovedsak i Ytre Oslofjord. Hovedanliggende er å undersøke læringsprosesser, med læringsfellesskap og natur som kontekst. Avhandlingen er basert på fire artikler som med ulike vinklinger alle beskriver sider av læringsprosesser i friluftsliv: • Beskrivelser av hvordan stillasbygging og mesterlære inngår i et læringslandskap (artikkel 1) • Undersøkelse av hvordan havpadlere benytter imitasjon som en læringsstrategi (artikkel 2) • Beskrivelser av meningen med padlingen, fra situasjoner som er karakterisert som særlig betydningsfulle for læringen (artikkel 3) • Undersøker hvordan padleres bruk av begrepet lek i lys av ontologisk lek, danning og eventyr (artikkel 4) Datamaterialet består av feltnotater, fotografier og video, og dekker alle årstider mellom 2006 og 2008. I tillegg brukes data fra spørreskjema (skriftlige intervjuer) fra 37 hav- og elvepadlere, samt semi-strukturerte intervjuer av 23 havpadlere. Avhandlingen har sitt teoretiske utgangspunkt i fenomenet “læringslandskap” (Nielsen & Kvale, 2003b) og sosiokulturelle perspektiver på læring (Saljø, 2001). Videre er arbeidet fenomenologisk orientert i den forstand at det rettes mot å forstå hvordan ferdigheter læres og utvikles i samspillet mellom personer og omgivelser. Teorier om praksisfellesskap og den bestemte naturkontekst havpadling foregår i situerer læring i friluftsliv. Hvordan havpadling læres, belyses via disse perspektivene, samt hvilke ressurser padlere trenger for å lære (Saljø, 2001). Artiklene som avhandlingen er basert på synliggjør ulike aspekter og forhold ved læringsprosessene i havkajakk.no_NO
dc.description.abstractPaper I: Tatt ut av filen i Brage p.g.a. copyright-restriksjoner. / Not in the file in Brage because of copyright issues.
dc.description.abstractPaper II: Magnussen, L. I. 2010: Try This! Imitation and Copying in the Outdoor Learning World of Sea Kayaking. Australian Journal of Outdoor learning, 14(2), 42-49
dc.description.abstractPaper III: Tatt ut av filen i Brage p.g.a. copyright-restriksjoner. / Not in the file in Brage because of copyright issues.
dc.description.abstractPaper IV: Magnussen, L. I. 2011: Play – the making of deep outdoor experiences Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 12(1), 25-39
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfriluftslivno_NO
dc.subjectforskningno_NO
dc.subjectpedagogikkno_NO
dc.subjectpadlingno_NO
dc.subjecthavpadlingno_NO
dc.subjectlæringno_NO
dc.subjectidrettno_NO
dc.titleLæring i friluftsliv: om padlefellesskap i havgapetno_NO
dc.typeDoctoral thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330::Activation instruction: 332no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330::Other subjects within physical education: 339no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record