Show simple item record

dc.contributor.authorBjørnarå, Ann Iren
dc.date.accessioned2010-02-12T11:56:45Z
dc.date.issued2009
dc.identifierSeksjon for coaching og psykologi / Department of Coaching and Psychology
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171478
dc.descriptionMasteroppgave – Norges idrettshøgskole, 2009.en
dc.description.abstractForskning har vist at det å bli utsatt for en skade kan ha ulike negative psykologiske konsekvenser for utøvere på høyere nivå (e.g., Gould et al., 1997; Podlog & Eklund, 2006; Bianco et al., 1999). I den senere tid har det blitt fremhevet at vanskelighetene og bekymringene eliteutøverne møter når de skal returnere til trening og konkurranse, kan relateres til de psykologiske behovene for kompetanse, autonomi og tilhørighet (Podlog & Eklund, 2006, 2007). Disse tre behovene er sentrale i selvbestemmelsesteorien (SBT) (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000), hvor i den grad disse behovene tilfredsstilles eller hindres, vil kunne ha positive eller negative konsekvenser for individet. Hensikten med denne oppgaven var å få en innsikt i de kontekstuelle faktorene som har negativ eller positiv påvirkning på elitealpinisters helhetlige skade- og rehabiliteringsopplevelse, i lys av SBT. For å tilnærme meg problemstillingen i oppgaven, valgte jeg å intervjue fire elitealpinister som hadde vært alvorlig skadet. I resultatene ble det identifisert fem hovedkategorier: bearbeidelsen av skaden, motivasjonen for å returnere til alpint, rehabiliteringsopplevelsen, betydningen av de sosiale forbindelsene og tanker i forbindelse med tilbakekomsten til konkurranse. Den videre tolkningen og diskusjonen av resultatene er gjort innenfor tre ulike faser i utverens skadeforløp, som kom frem i analysen av resultatene: skaden, skadetilheling og opptrening og tilbakekomsten til konkurranse. Funnene viser at i den grad ulike kontekstuelle faktorer har en negativ eller positiv påvirkning på elitealpinister helhetlige skade- og rehabiliteringsopplevelse, kan relateres til i den grad de tilfredsstiller behovene for kompetanse, autonomi og tilhørighet. Resultatene indikerer at SBT kan brukes, for å oppnå en bedre teoretisk forståelse av opplevelsene skadde utøvere har, i tiden fra de blir skadet til de returnerer til konkurranse.en
dc.format.extent536061 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectskader
dc.subjecttoppidrett
dc.subjectpsykologi
dc.subjectalpine grener
dc.subjectrehabilitering
dc.subjectmotivasjon
dc.titleI skadekontekstens grep : elitealpinister deler deres opplevelser : en kvalitativ studie av de kontekstuelle faktorene som har påvirkning på elitealpinisters helhetlige skade- og rehabiliteringsopplevelseen
dc.typeMaster thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record