Show simple item record

dc.contributor.authorMørk, Marianne
dc.date.accessioned2010-06-21T12:46:42Z
dc.date.available2010-06-21T12:46:42Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171482
dc.descriptionMasteroppgave – Norges idrettshøgskole, 2009.en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Nakkesmerter er nest etter korsryggsmerter den vanligste årsak til smerter i muskel-skjelettsystemet. Det finnes et stort og variert tilbud når det gjelder behandling for nakkepasienter. Øvelser blir ofte benyttet, men det er lite kunnskap om hvilke typer øvelser som er mest effektive i forhold til nakkesmerter. Formålet med denne systematiske litteraturoversikten var å vurdere effekten av nevromuskulær trening (NMT) i forhold til kontrollbehandling for nakkepasienter. NMT består av flere former for trening for eksempel stabilitetstrening, balansetrening og propriocepsjonstrening. Metode: Denne litteraturoversikten er basert på randomiserte kontrollerte effektstudier publisert på engelsk. Inklusjon av effektstudiene ble gjennomført ved elektroniske søk i fem ulike databaser. Inklusjonskriterier var design: RCT, utvalg: personer med uspesifikke nakkesmerter, intervensjon: NMT sammenliknet med minst en kontrollgruppe og utfallsmål: smerter, funksjon eller livskvalitet. Metodisk kvalitet ble vurdert med risiko for bias, hentet fra Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Intervention , 2008.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectnakkenen_US
dc.subjecttreningen_US
dc.subjectsmerteren_US
dc.subjectlivskvaliteten_US
dc.titleGir nevromuskulær trening som behandling av pasienter meduspesifikke nakkesmerter en bedre effekt på smerte, funksjonog livskvalitet sammenliknet med kontrollbehandling? : en systematisk litteraturoversikten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeSeksjon for idrettsmedisinske fag / Department of Sports Medicine


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record