Show simple item record

dc.contributor.authorLund, Anders
dc.date.accessioned2011-01-17T11:33:43Z
dc.date.available2011-01-17T11:33:43Z
dc.date.issued2010
dc.identifierSeksjon for coaching og psykologi / Department of Coaching and Psychology
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171580
dc.descriptionMasteroppgave – Norges idrettshøgskole, 2010.en_US
dc.description.abstractFormål: Målet med studiet var å undersøke om en gruppe som over tid har trent med en høy grad av kontekstuell variasjon vil prestere bedre på ukjent arena, enn en gruppe som trener på de samme ferdighetene med lavere grad av kontekstuell variasjon. Metode: 19 mannlige fotballspillere i alderen 16-18 år (gjennomsnittsalder 16,5år ± 0,9år) deltok frivillig i studiet. Deltagerne gjennomførte Loughborough Soccer Passing Test (LSPT) ved oppstart av studiet (pre-test) Deltagerne ble inndelt i en kontrollgruppe (N=9) og en intervensjonsgruppe (N=10). Intervensjonsgruppen trente med høy grad av kontekstuell variasjon i 10 økter (totalt 18 dager), mens kontrollgruppen trente med lav grad av kontekstuell variasjon. Etter avsluttet intervensjonsperiode gjennomførte begge grupper på ny LSPT (post-test ). Resultater: Det var ingen statistisk signifikant forskjell (p=0,836) på gruppenes ”Slutt tid” fra pre-test til post-test. Begge grupper gjennomførte pre-test hurtigere enn post-test (intervensjonsgruppe 0,51 sek og kontrollgruppe 1,6 sek). Antall tilleggs sekunder økte imidlertid fra pre-test til post-test med 4,20 sek for intervensjonsgruppen og 6,34 sek for kontrollgruppen. Dette resulterte i dårligere Sluttid for begge grupper ved gjennomføring av testen på ”bortebane” (post-test). Slutt tiden økte med 9,09% for intervensjonsgruppen fra pre-test til post-test , og 9,71% for kontrollgruppen fra pre-test til post-test. Konklusjon: Hjemmebanefordelen i fotball er tidligere tydelig påvist i andre studier og består av flere faktorer. Resultatene i dette studiet tyder på tilstedeværelsen av en hjemmebanefordel ved gjennomføring av LSPT på ”hjemmebane” (pre-test) og ”bortebane” (post-test), denne forskjellen var imidlertid ikke signifikant. Det ble videre ikke funnet noen statistisk signifikante forskjeller mellom de to gruppene etter intervensjonen, noe som kan ha flere årsaker, blant annet valg av test, varigheten og størrelsen på intervensjonen. Det vil være hensiktsmessig å gjøre flere og mere omfattende studier på dette i fremtiden.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfotball
dc.subjectprestasjoner
dc.subjecttrening
dc.subjecthjemmebane
dc.titleBorte bra, hjemme best: et intervensjonsstudie med unge fotballspillere som undersøker om trening med høy grad av kontekstuell variasjon kan påvirke hjemmebanefordelenen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record