Show simple item record

dc.contributor.authorRustad, Per Inge
dc.date.accessioned2012-02-29T10:24:37Z
dc.date.available2012-02-29T10:24:37Z
dc.date.issued2011
dc.identifierSeksjon for fysisk prestasjonsevne / Department of Physical Performance
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171605
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2011no_NO
dc.description.abstractInnledning: Dietten i etterkant av trening og konkurranser er av stor betydning for restitusjonsprosessen. Få studier har imidlertid undersøkt restitusjonseffekten av karbohydratog proteininntak etter et utmattende arbeid på utholdenhetskapasiteten dagen etter. I vår studie ble det gjennomført totalt tre diettintervensjoner for å undersøke følgende problemstillinger; 1) undersøke utholdenhetskapasiteten dagen etter et utmattende utholdenhetsarbeid etter inntak av en høy karbohydratdiett (H-Karb) eller en lav karbohydratdiett (L-Karb) under restitusjonsperioden, 2) undersøke utholdenhetskapasiteten dagen etter et utmattende utholdenhetsarbeid etter inntak av karbohydrat + protein (Karb + pro) eller en høy karbohydratdiett med samme energimengde (H-Karb) de to første timene av restitusjonsperioden. Metode: Studien ble gjennomført som et dobbelt blindet randomisert kontrollert studie med cross over design. Åtte godt utholdenhetstrente menn gjennomførte tre diettintervensjoner. Hver intervensjon besto først av sykling til utmattelse på 70 % av maksimalt oksygenopptak (VO2maks) for å tømme muskelglykogenlagrene, etterfulgt av en ~18 timer lang restitusjonsperiode. De to første timene av restitusjonsperioden besto dietten av enten; 1) 1,2 g karbohydrat·kg-1·time-1 (H-Karb), 2) 0,8 g karbohydrat·kg-1·time-1 + 0,4 g protein·kg-1·time-1 (Karb + pro) eller 3) placebo uten energi (L-Karb). Dietten ble standardisert i resten av restitusjonsperioden. Utholdenhetskapasiteten ble etter restitusjonsperioden målt ved en tid til utmattelse test på 70 % av VO2maks. Nitrogenbalanse ble beregnet under restitusjonsperioden som mål på anabolisme. Resultater: Sykkeltiden under tid til utmattelse testen var henholdsvis 63,5 + 4,4, 49,8+ 5,4 og 42,8 + 5,1 minutter etter inntak av Karb + pro, H-Karb og L-Karb. Sykkeltiden var signifikant lenger etter Karb + pro dietten sammenlignet med både H-Karb og L-Karb (p<0,01), og sykkeltiden var signifikant lengre etter H-Karb enn L-Karb (p<0,05). Nitrogenbalansen var positiv i Karb + pro (p<0,01), mens den var negativ i både H-Karb og L-Karb (p<0,05). Konklusjon: Utholdenhetskapasiteten var bedre restituert etter inntak av H-Karb enn L-Karb dietten. Det var dog ikke kun energimengde og karbohydratinntak som var av betydning, da resultatene viste at utholdenhetskapasiteten var bedre restituert etter Karb + pro enn H-Karb dietten. Vår studie viser derfor at inntak av proteiner umiddelbart etter et utmattende utholdenhetsarbeid fremskynder restitusjonsprosessen, sammenlignet med inntak av kun karbohydrat.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmasteroppgaverno_NO
dc.subjectrestitusjonno_NO
dc.subjectnæringsfysiologino_NO
dc.subjectutholdenhetno_NO
dc.subjectkosttilskuddno_NO
dc.subjectproteinerno_NO
dc.subjectkarbohydraterno_NO
dc.titleEffekten av karbohydrat- og proteininntak på restitusjon av utholdenhetskapasiteten etter et utmattende arbeidno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record