Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSaua, Brynjar
dc.date.accessioned2011-11-24T09:59:11Z
dc.date.available2011-11-24T09:59:11Z
dc.date.issued2011
dc.identifierSeksjon for coaching og psykologi / Department of Coaching and Psychology
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171679
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2011no_NO
dc.description.abstractMed denne oppgaven ønsket jeg gjennom min hovedproblemstilling; ”Hvilke faktorer påvirker valget av offensiv spillestil for en norsk toppfotballklubb?” å belyse hva som avgjør valg av spillestil i en toppfotballklubb i Norge. Jeg foretok en kriteriebasert seleksjon av klubb og informanter. Kriteriet var at klubben måtte spille i Tippeligaen, eller eventuelt være plassert blant de fem beste lagene i Adeccoligaen høsten 2009. Ønsket var å oppnå en dypere forståelse av hva som avgjør valget av spillestil for en toppfotballklubb i Norge. Dataene ble derfor samlet inn ved å gjennomføre kvalitative intervjuer med sportslig leder, hovedtrener og assistenttrener i den utvalgte klubben. For å hjelpe meg å svare på problemstillingen ble dataene videre plassert i følgende kategorier: Ønsket spillestil i angrep, Hva påvirker informantenes valg av spillestil?, Administrasjonens påvirkning på valg av spillestil og Spillestil som omdømmebyggende faktor. Gjennom teoridelen dannes forståelsesgrunnlaget ved oppgaven. Begrepene; spillestil og omdømme blir definert og forklart gjennom presentasjon av relevant litteratur. Videre blir aktuelle studier i forhold til effektivitet sett opp i mot spillestiler presentert, samt at det presenteres studier og relevant litteratur angående hva som kjennetegner organisasjoner med et godt omdømme. Funn i studien tyder på at hovedfaktoren som avgjør valg av spillestil for en toppfotballklubb i Norge er treners fotballfaglige vurdering. Denne faktoren omfavner følgende momenter: ”Spillermateriell”, ”evnen til å variere spillestil”, ”den profesjonelle fotballen”, ”tidsaspektet” og ikke minst ”kravet om å levere resultat”. Samtidig indikerer resultatene at et annet moment også er tilstedeværende under klubbens vurdering av valg av ønsket spillestil. Denne faktoren gjenspeiler at klubben kontinuerlig har et ønske om å bygge omdømme, og at ledelsen er bevisst på at valg av spillestil påvirker hvordan klubben blir omtalt og oppfattet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmasteroppgaverno_NO
dc.subjectfotballno_NO
dc.subjecttoppidrettno_NO
dc.subjectspillestilno_NO
dc.titleBakgrunn for valg av spillestil i en toppfotballklubb i Norgeno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel