Show simple item record

dc.contributor.authorEide, Kjell André
dc.date.accessioned2012-11-15T11:19:01Z
dc.date.available2012-11-15T11:19:01Z
dc.date.issued2012
dc.identifierSeksjon for kultur og samfunn / Department of Cultural and Social Studies
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/171776
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2012no_NO
dc.description.abstractProblemstillingene for denne oppgaven er: Hva kjennetegner fotballklubbene på toppnivå i Norge når det gjelder holdninger og tiltak omkring spillernes forberedelser til livet etter idrettskarrieren? Og hvilke utfordringer opplever klubbene med henhold til å legge til rette for at spillerne kan ta utdanning? Studien har som formål å belyse kjennetegn ved fotballklubber i Tippeligaen når det gjelder spillernes forberedelser til det livet som kommer etter at idrettskarrieren er over. For å kunne svare på dette har jeg valgt å benytte meg av perspektivet om institusjonelle logikker, som er en tilnærming innenfor institusjonell teori. Undersøkelsen gjøres ved et kvalitativt design, der datainnsamlingen har foregått gjennom intervju med fem personer som har en sentral stilling i hver sin Tippeligaklubb, samt et intervju med en som har en sentral rolle i fotballmiljøet på utsiden av klubbene. Resultatene i denne studien viser at klubbene utad gir et inntrykk av at utdanning blant spillerne er viktig. Hva som skjer i praksis er derimot annerledes. Det er ikke stor tilbøyelighet blant Tippeligaklubbene å legge til rette for at spillerne skal kunne ta utdanning ved siden av å være fotballspillere. Det viser seg også at profesjonaliseringen som gjorde sitt inntog på 1990-tallet har bidratt til at klubbenes holdninger til det å ta utdanning har endret seg. Forholdet mellom klubb og spiller har i dag gått i en retning av å bli et arbeider-/arbeidsgiverforhold. Til tross for at det er noen klubber som går fremfor som gode eksempler når det gjelder å legge til rette til at spillerne tar utdanning, har klubbene likevel et forbedringspotensial på dette området.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecttoppidrettno_NO
dc.subjectkarriereno_NO
dc.subjectutdanningno_NO
dc.subjectfotballno_NO
dc.titleToppfotballklubber og utdanning: en kvalitativ studie av hva som kjennetegner tippeligaklubber når det gjelder spillernes forberedelser til livet etter fotballkarrierenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record