Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorPaulsen, Sverre
dc.date.accessioned2014-08-18T08:44:17Z
dc.date.available2014-08-18T08:44:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/217410
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2014nb_NO
dc.description.abstractDenne studien tar for seg Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités (NIF) utviklingsprogram, Idrettens Fredskorps. Prosjektet ønsker å undersøke hvordan åtte idrettsfrivillige opplevde og erfarte sin deltakelse i NIFs utviklingsprogram, med et praksisopphold i det sørlige Afrika. Med utgangspunkt i et kvalitativt forskningsintervju med de frivillige, har oppgaven søkt svar på hva det er som får dem til å delta på et slikt program, hvilke erfaringer de sitter igjen med og hvordan de i tiden etter sin hjemkomst har anvendt sin kunnskap. I studien blir følgende problemstillinger belyst; 1.”På hvilke grunnlag søker norske idrettsungdommer seg til Idrettens Fredskorps?” 2. ”Hvilke opplevelser og erfaringer uttrykker de frivillige fra arbeidet og oppholdet for øvrig i det sørlige Afrika?” og 3.”Hva har de idrettsfrivillige gjort etter oppholdet i det sørlige Afrika?” Pierre Bourdieu sine akademiske perspektiver blir benyttet for å diskutere de empiriske funnene i lys av arbeidet som kom frem av dataanalysen. Funnene i denne studien viser at det er idrettsungdom med en bred og variert idrettsbakgrunn som søker seg til Idrettens Fredskorps, og at de frivillige i stor grad er fornøyde med oppholdet sitt. I oppgaven uttrykker de frivillige at de har tatt god lærdom av arbeidsoppgavene de gjorde i det sørlige Afrika, og at de opplevde stor personlig utvikling. Videre viser studien at de frivillige erfarte det som vanskelig å skulle omstille seg til hverdagen i Norge igjen, etter å ha vært del av en ny og ukjent kultur i 11 måneder. Funn i studien viser at det er flere av de frivillige som fortsetter å engasjere seg i prosjekter i sine gamle lokalsamfunn i det sørlige Afrika, mens det er lavere engasjement for utviklingsprosjekter i Norge.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectidrettnb_NO
dc.subjectbistandnb_NO
dc.subjectAfrikanb_NO
dc.titleIdrettens Fredskorps som utviklingsarena: en kvalitativ studie av idrettsfredskorpseres erfaringer og utbytte med idrettsbistandnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kultur og samfunn / Department of Cultural and Social Studiesnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel