Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Trine Lise
dc.date.accessioned2014-09-09T12:42:17Z
dc.date.available2014-09-09T12:42:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219171
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2014nb_NO
dc.description.abstractStudien undersøker hvordan hovedtrener i Tromsø IL 2012 implementerte lederskap bygd på involvering, inspirasjon og innovasjon for å fremme prestasjonsutvikling innad i eget trenerteam. Studiet har særlig fokus på prosesser og samspill og belyser forutsetninger, muligheter og dilemmaer som anses som sentrale ved implementering av lederskapet. Det er valgt et kvalitativt design med casestudie hvor det er gjennomført feltstudie og dybdeintervjuer med fem utvalgte nøkkelinformanter i etterkant. Empiri er tolket og analysert i lys av Wengers sosiale læringsteorier, utvikling av prestasjonskultur gjennom Andersen & Sæther, samt transformasjonsledelse. Studiet viser at gjensidig tillit er avgjørende for at lederskap tuftet på involvering, inspirasjon og innovasjon bidrar til kontinuerlig prestasjonsutvikling. De mest fremtredende funn i studiet viser at det er stor grad av involvering i ulike beslutningsprosesser, og at det var delegert stort ansvar til den enkelte med utgangspunkt i egen rolle og kompetanse. Det er tydelige funn på hvordan lederskapet bidrar til å øke den indre motivasjonen og ønske om egen prestasjonsutvikling for medarbeiderne. Etablering av et godt fungerende praksisfellesskap sees på som avgjørende for samarbeidet hvor vilje til å dele kunnskap og lære av hverandre er tilstede i stort omfang. Samtidig belyser studiet kompleksiteten i maktrelasjonens dynamikk og hvordan makten virker i samspill. Dilemmaer som kan oppstå er knyttet til hvordan man håndterer interne spenninger og den naturlige dynamikken som skal, og må være tilstede i et prestasjonsteam. For stor involvering og delegering kan bidra til usikkerhet om egen rolle og retning på prosessene. Hovedtreners ledelse kan minne om metaforen orkestrering som handler om at treneren trekker seg litt tilbake, slipper opp kontrollen, men likevel utøver en tydelig ledelse gjennom å organisere, trekke i tråder og skyve medarbeiderne foran seg (Jones & Wallace 2005).nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfotballnb_NO
dc.subjecttoppidrettnb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectprestasjonernb_NO
dc.subjecttrenerenb_NO
dc.subjectlederenb_NO
dc.titleKunsten å lede et prestasjonsteam : hvordan fremme prestasjonsutvikling hos medarbeidere i Norsk Toppfotball Herrer?: en casestudie med fokus på samspill - muligheter - utfordringernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for coaching og psykologi / Department of Coaching and Psychologynb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record