Show simple item record

dc.contributor.authorInnerdal, Ingveig
dc.date.accessioned2015-10-12T09:13:22Z
dc.date.available2015-10-12T09:13:22Z
dc.date.issued2015-10-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2353997
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2015nb_NO
dc.description.abstractStudiens hensikt er å undersøke bruk av anabole androgene steroider (AAS) blant kvinner i et uorganisert idrettsmiljø. Oppgaven baserer seg på en kvalitativ forskningsmetode med dybdeintervju av åtte kvinner som har erfaring med bruk av AAS. Det er benyttet en fenomenologisk tilnærming i studien, med vekt på å få innsikt i kvinnenes subjektive opplevelser og erfaringer med AAS. Ut fra resultatene som fremkommer i oppgaven virker det sannsynlig at AAS blir benyttet av «vanlige» kvinner som er i en subkultur med sterkt fokus på kropp og trening. Formålet med AAS-bruken er både relatert til prestasjon og utseende, deriblant å øke muskelstyrke, øke muskelmassen og redusere fettprosenten. En gjengående faktor blant kvinnene er deltakelse i fitnesskonkurranse og at AAS-bruken er skjult for andre. Funnene i studien kan relateres til et kroppsprosjekt som skaper en ønsket identitet for kvinnene. De fortsetter å bruke AAS fordi det svarer til forventningene, og fordi de vil fortsette fremgangen på prestasjon og utseende. Kvinnene vil bli sterkere, få mere muskler og lavere fettprosent, som parallelt påvirker selvtilliten og selvfølelsen. De må også opprettholde den identiteten de har skapt. Resultatene viser at dette er viktig for kvinnene, da de dedikerer hverdagen til kroppsprosjektet, samt fortsetter med AAS-bruk til tross opplevde bivirkninger. Kroppsprosjektet blir etter hvert en tvangslidelse og skaper en avhengighet av AAS, og en utvikling av megareksi. Et vanlig forekommende er at dosene økes og kurene blir lengre, flere preparat kombineres og de ser ingen mening med å slutte med AAS-bruken. Et kontrollert og moderat bruk av AAS oppleves som lovlig, og de anser seg derfor ikke som kriminelle. Det antydes at redselen for å bli avslørt som jukser er større enn selve lovbruddet. Etter kvinnenes erfaring bør forebyggende tiltak fokusere på mer informasjon til befolkningen, samt redusere kroppspresset i dagens samfunn.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.subjectkvinner
dc.subjectsteroider
dc.subjectdoping
dc.subjectfenomenologi
dc.titleAnabole steroider blant kvinner: en kvalitativ undersøkelse av rekruttering, motiv og bivirkninger ved bruk av anabole steroidernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for idrettsmedisinske fag / Department of Sports Medicinenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record