Show simple item record

dc.contributor.authorBøhn, Synne-Kristin Hoffart
dc.date.accessioned2015-10-12T09:34:49Z
dc.date.available2015-10-12T09:34:49Z
dc.date.issued2015-10-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2353999
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2015nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Androgen deprivasjonsterapi (ADT) bidrar til økt overlevelse ved lokalavansert prostatakreft, men kan medføre betydelige bivirkninger og seneffekter. Styrketrening har vist seg å begrense tapet av muskelmasse ved ADT, men hvilken effekt styrketrening har på helserelatert livskvalitet og kreftrelatert fatigue er usikkert. Hensikten med denne masteroppgaven var å undersøke effekten av 16 uker høyintensiv styrketrening på helserelatert livskvalitet og kreftrelatert fatigue blant prostatakreftpasienter under ADT. Metode: Masteroppgaven inngår i Physical Exercise and Prostate Cancer, en randomisert kontrollert studie gjennomført ved Oslo universitetssykehus i samarbeid med Norges idrettshøgskole. Studiens primære endepunkt er endring i fettfri kroppsmasse målt med dual-energy x-ray absorptiometry. Sekundære mål er blant annet kreftrelatert fatigue målt med Fatigue Questionnaire og helserelatert livskvalitet målt med European Organization for Research and Treatment of Cancer Core Quality of Life Questionnaire 3. Resultat: 58 menn under ADT for prostatakreft ble randomisert til 16 uker med styrketrening (n=28) eller kontrollgruppe (n=30). Kovariansanalyse viste ingen signifikant effekt av høyintensiv styrketrening på kreftrelatert fatigue eller helserelatert livskvalitet. Konklusjon: Studier viser at prostatakreftpasienter under ADT bør trene styrketrening for å øke fysisk funksjon, men høyintensiv styrketrening viste ikke effekt på kreftrelatert fatigue eller helserelatert livskvalitet i denne studien.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.subjectkreft
dc.subjectstyrketrening
dc.subjectlivskvalitet
dc.titleEffekt av styrketrening på kreftrelatert fatigue og helserelatert livskvalitet blant prostatakreftpasienter under androgen deprivasjonsterapinb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for idrettsmedisinske fag / Department of Sports Medicinenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record