Show simple item record

dc.contributor.authorHytten, Kristine Roberg
dc.date.accessioned2015-10-13T12:30:17Z
dc.date.available2015-10-13T12:30:17Z
dc.date.issued2015-10-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2356106
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2015nb_NO
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med denne masteroppgaven var å undersøke effekten av et høyintensivt styrketreningsprogram på fysisk funksjon blant prostatakreftpasienter under androgen deprivasjonsterapi(ADT), samt å vurdere styrketreningsprogrammets gjennomførbarhet. Design: Oppgaven er basert på en randomisert kontrollert studie (RCT) som sammenlignet to grupper: en intervensjonsgruppe som gjennomførte høyintensiv styrketrening og en kontrollgruppe som mottok standard behandling. Metode: Deltagerne i studien var prostatakreftpasienter som hadde gjennomgått strålebehandling og fortsatt var under ADT. Styrketreningsprogrammet bestod av styrkeøvelser i apparat som skulle utføres tre ganger ukentlig i 16 uker, to dager med tilsyn. Kontrollgruppa mottok standard behandling uten endring i treningsvaner. Fysisk funksjon ble målt med to maksimale styrketester; beinpress og kneekstensjon, tre funksjonelle styrketester; 30 sekunder stoltest, trappetest uten- og trappetest med belastning og en utholdenhetstest, Shuttle walk test. Gjennomførbarhet ble vurdert på bakgrunn av andel deltagere som fullførte intervensjonen og om de etterlevde styrketreningsprogrammet hva gjelder varighet, oppmøte, gjennomførte øvelser og progresjon. Resultat: 58 av 119 pasienter som oppfylte alle kriterier, ønsket å delta. Intervensjonsgruppa oppnådde signifikant økning i maksimal styrke og funksjonell styrke, sammenlignet med kontrollgruppa. Endringen i utholdenhet var ikke signifikant mellom gruppene. 22 av 28 (79 %) deltagere i intervensjonsgruppa fullførte intervensjonen. Disse deltagerne møtte til gjennomsnittlig 80 % av planlagte økter i løpet av 16 uker. Konklusjon: Resultatene i denne studien viser at et høyintensivt styrketreningsprogram har positiv effekt på fysisk funksjon, men at gjennomførbarheten for pasientgruppa er lav. Sammenligning med tidligere studier med høyintensiv styrketrening for prostatakreftpasienter under ADT, gir ikke støtte for at dette treningsprogrammet bør anbefales fremfor andre program med lavere volum.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.subjectkreft
dc.subjectpasienter
dc.subjectstyrketrening
dc.subjectbehandling
dc.titleHøyintensiv styrketrening for prostatakreftpasienter under ADT: effekt på fysisk funksjon og vurdering av gjennomførbarhetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for idrettsmedisinske fag / Department of Sports Medicinenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record