Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorArnesen, Maria Kristine
dc.date.accessioned2016-05-25T09:33:35Z
dc.date.available2016-05-25T09:33:35Z
dc.date.issued2016-05-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2390305
dc.descriptionMasteroppgaver - Norges idrettshøgskole, 2012nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Vi kjenner fortsatt lite til kardiorespiratorisk form hos lungekreftpasienter og effekt av trening etter operasjon. Det er rapportert reduksjon i lungefunksjon og aerob kapasitet tre til seks måneder etter operasjon for lungekreft. Vi vet derimot lite om pasienters lungefunksjon (FEV1 og DLCO) og maksimalt oksygenopptak (VO2max) så tidlig som fire til seks uker etter operasjon for lungekreft. Per i dag er det ingen randomisert kontrollerte studier som har rapportert effekt av trening på VO2max og DLCO etter lungekreftsoperasjon. Hensikten med denne studien er å undersøke kardiopulmonal status hos pasienter som skal gjennomgå operasjon for lungekreft, samt studere endringen i lungefunksjonen og maksimalt oksygenopptak, og om fysisk trening har effekt på DLCO og VO2max. Metode: Femtifire (26 menn) nydiagnostiserte ikke-småcellet lungekreftpasienter i alderen 35-80 år ble inkludert i studien. Lungefunksjon og VO2max ble målt før og 4-6 uker og 6 måneder etter operasjon. Etter operasjon ble forsøkspersonene randomisert til enten intervensjon eller kontrollgruppe. Intervensjonsgruppen trente tre ganger i uken i 20 uker. Det ble benyttet student’s t-test for parrede og for uavhengige grupper, Pearsons korrelasjonsberegning samt Bland-Altman plott i de statistiske analysene. Resultat: Før operasjon var FEV1, DLCO og VO2max lavere enn forventet. Rett etter operasjon ble FEV1, DLCO og VO2max redusert med henholdsvis 17 %, 19 % og 18 % ved lobektomi, 38 %, 41 % og 29 % ved pulmektomi. Seks måneder etter operasjon var FEV1 og DLCO redusert med henholdsvis 6 % og 12 % ved lobektomi, 38 % og 28 % ved pulmektomi. Intervensjonsgruppen hadde signifikant økning i VO2max (15 %) og var tilnærmet lik VO2max før operasjon. Kontrollgruppen hadde en økning i VO2max (12 %), men var fremdeles signifikant lavere (17 %) enn preoperativ VO2max. Konklusjon: Den kardiopulmonale statusen til pasienter som skal gjennomgå operasjon for lungekreft er lavere enn forventet. Lungefunksjonen og aerob kapasitet reduseres rett etter pulmektomi og lobektomi. Seks måneder etter lobektomi var lungefunksjonen tilsvarende verdiene før operasjon, men ikke ved pulmektomi. Trening medførte signifikant økning i VO2max, men hadde ingen effekt på DLCO.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.subjectkreftnb_NO
dc.subjectlungesykdommernb_NO
dc.subjecttreningnb_NO
dc.subjectfysisk aktivitetnb_NO
dc.subjectkondisjonnb_NO
dc.subjectmaksimalt oksygenopptaknb_NO
dc.titleKardiopulmonal status før og etter operasjon for lungekreft og effekt av treningnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for idrettsmedisinske fag / Department of Sports Medicinenb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel