Show simple item record

dc.contributor.authorHesjevik, Joakim
dc.date.accessioned2016-08-16T08:55:36Z
dc.date.available2016-08-16T08:55:36Z
dc.date.issued2016-08-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2399275
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2016nb_NO
dc.description.abstractVed innføringen av Kunnskapsløftet 2006 ble det i den norske skolen et større fokus på IKT (Informasjon- og kommunikasjonsteknologi) og digitale verktøy enn tidligere. Hvor digitale ferdigheter ble beskrevet som en av de fem grunnleggende ferdighetene som skal implementeres i alle fag på skolen (Utdanningsdirektoratet, 2006a). Studiens formål har vært å undersøke om det er en forskjell i elevers læringsutbytte med 3D animasjoner i forhold til 2D stillbilder i treningslære 2 på vg3. Samt på hvilken måte 3D animasjoner påvirker opplevd læringsutbytte, læringsklima, motivasjon og interesse for treningslærefaget for elever med ulike karakterer i faget. Masteravhandlingen har tatt utgangspunkt i kognitiv læringsteori og Cognitive Theory of Multimedia Learning (Mayer, 2005). 191 elever på Østlandet har fulgt et undervisningsopplegg over fire skoletimer som omhandler biomekanisk analyse av ulike styrkeøvelser enten med 3D animasjoner eller 2D stillbilder, etterfulgt av en multiple choice avkrysningsprøve. I etterkant av intervensjonen ble 10 elever som fulgte undervisningsopplegget med 3D animasjoner intervjuet. 3D animasjoner hadde hverken en større eller mindre læringsutbytte i forhold til 2D stillbilder i undervisningen av biomekanisk analyse for elever på vg3 i faget treningslære 2. Elevene i animasjonsgruppen vurderte kvaliteten på diskusjonen i forelesningene signifikant høyere enn hva kontrollgruppen gjorde. Subanalysene kan konkludere med at elever med en svak karakter (1-3) i animasjonsgruppen hadde et signifikant bedre resultat på testen enn de med svak karakter (1-3) i kontrollgruppen. Kvalitative analyser viser at 3 av 5 svake elever opplevde å være mer muntlig aktive i timene enn hva de er til vanlig, mens 3 av 5 sterke elever var mindre muntlig aktive. Alle intervjuobjektene mente at animasjonene var mer interessante og motiverende enn tidligere undervisningsmetoder brukt i faget.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.subjectlæring
dc.subjectelever
dc.subjectanimasjon
dc.subjectikt
dc.subjectvideregående skole
dc.subjectundervisning
dc.titleLæring med animasjoner i treningslære 2: elevers læringsutbytte fra tredimensjonale animasjoner sammenlignet med todimensjonale stillbildernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department of Physical Educationnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record