Show simple item record

dc.contributor.authorLysvik, Linn Engdahl
dc.date.accessioned2016-08-22T09:06:38Z
dc.date.available2016-08-22T09:06:38Z
dc.date.issued2016-08-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2400220
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2016nb_NO
dc.description.abstractDet primære formålet med denne studien er å belyse hvordan to satsende unge utøvere opplever, og kommer seg tilbake fra, prestasjonshemmende avbrekk som følge av en for stor totalbelastning. Studiet har sitt fokusområdet på de psykologiske opplevelsene utøveren har ved å være ikke-presterende, og på mestringsmekanismer for å overkomme det psykologiske stresset slike avbrekk medfører. Utøverne beskriver opplevelsen fra tiden før avbrekket inntraff, til de er tilbake igjen i aktiv idrettsutfoldelse. Studiet er retrospektivt. Studiet ser spesifikt på hvilke fysiske-, emosjonelle-, og atferdsmessige reaksjoner utøveren utviste under avbrekke(ne). Mulige kausale forløpere blir adressert, da dette anses å ha en betydning for å forstå bakgrunnen for avbrekkene. I denne sammenhengen pekes det også på belastningstriggere som oppstår som en reaksjon på avbrekkene. Disse triggerne predisponerer utøverne for ytterligere belastning, og ser ut til å påvirke restitusjonsarbeidet/rehabilitering. Utøvere i alle aldre kan oppleve ulike typer avbrekk fra idretten som følge av en for stor totalbelastning i løpet av sin idrettskarriere (e.g.; Fry, Morton & Keast, 1991). Så langt jeg kan se har ingen kvalitative studier til nå undersøkt unge utøveres opplevelse og veien tilbake fra uforklarlig underprestasjonssyndrom. Temaet er å anse som aktuelt innenfor idrettskonteksten i arbeid med unge utøvere. For innsamling av data er det blitt tatt i bruk semistrukturerte dybdeintervju, og i analysearbeidet anvendes IPA-tilnærming (Interpretative Phenomenological Analysis) (Smith, Flowers & Larkin, 2009).nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.titleUng mentalitet - opplevelsen av og veien tilbake fra uforklarlig underprestasjonssyndrom (UPS): to unge, satsende idrettsutøveres opplevelser, mestringsmekanismer og erfaringer tilknyttet avbrekk forårsaket av en for stor totalbelastning: en fortolkende fenomenologisk analysenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for coaching og psykologi / Department of Coaching and Psychologynb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record