Show simple item record

dc.contributor.authorLeirhaug, Petter Erik
dc.date.accessioned2016-11-07T12:20:25Z
dc.date.available2016-11-07T12:20:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-502-0532-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2419782
dc.descriptionAvhandling (doktorgrad) - Norges idrettshøgskole, 2016nb_NO
dc.description.abstractTema i denne artikkelbaserte avhandlingen er vurdering for læring (VfL) i kroppsøving. Både avhandlingens litteraturgjennomgang og tidligere internasjonale litteraturgjennomganger viser at selv om det har vært et økende tilfang av forskning på vurdering i kroppsøving de siste år, er det fortsatt få studier som har fokus på formative vurderingspraksiser og VfL. I Norge ble læreplanreformen Kunnskapsløftet fra 2006 fulgt opp med en vurderingsforskrift og skoleutviklingsprosjekter som forutsatte implementering av formative vurderingspraksiser og VfL. Denne utdanningskontekst brukes i avhandlingen til å studere hvordan VfL forstås og implementeres i kroppsøving. Til studien ble det rekruttert seks videregående skoler. Det empiriske grunnlaget er en undersøkelse blant alle elever og deres kroppsøvingslærere ved skolene. Ved hver av de seks skolene ble det gjennomført fokusgruppeintervju med de lærere som underviste i kroppsøving, mens datainnsamlingen blant elevene foregikk gjennom et digitalt spørreskjema om kroppsøving og vurdering. Det endelige utvalget teller 1486 elever og 23 kroppsøvingslærere. Kombinasjonen av kvantitative og kvalitative metoder for innsamling og prosessering av empiri gjør at studien som helhet kan beskrives som et flermetodisk eller mixed method design. Den overordnede problemstillingen er belyst gjennom resultater fra fire studier som er publisert i artikkelform i engelskspråklige tidsskrifter.nb_NO
dc.description.abstractI: Assessing with new eyes? Assessment for learning in Norwegian physical education [Av Petter Erik Leirhaug og Claes Annerstedt, publisert online før trykk 14.10.2015 i Physical Education and Sport Pedagogy, 1-16.]nb_NO
dc.description.abstractII: Exploring the relationship between student grades and assessment for learning in Norwegian physical education. [Av Petter Erik Leirhaug; publisert online før trykk 23.9.2015 i European Physical Education Review, 1-17]nb_NO
dc.description.abstractIII: ‘The grade alone provides no learning’: Investigating assessment literacy among Norwegian physical education teachers [Av Petter Erik Leirhaug, Ann MacPhail og Claes Annerstedt; Asia-Pacific Journal of Health, Sport and Physical Education 7(1), 21-36]nb_NO
dc.description.abstractIV: ‘It’s the other assessment that is the key’: three Norwegian physical education teachers’ engagement (or not) with assessment for learning [Av Petter Erik Leirhaug og Ann MacPhail; Sport, Education and Society 20(5), 624-640]nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectvudering for læringnb_NO
dc.subjectformativ vurderingnb_NO
dc.subjectvurderingspraksisnb_NO
dc.subjectkroppsøvingnb_NO
dc.subjectimplementeringnb_NO
dc.title"Karakteren i seg selv gir jo ikke noe læring": en empirisk studie av vurdering for læring i kroppsøving ved seks videregående skoler i Norgenb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330::Other subjects within physical education: 339nb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department of Physical Educationnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record