Show simple item record

dc.contributor.authorHartveit, Jeanette Folkvord
dc.date.accessioned2017-06-29T11:08:31Z
dc.date.available2017-06-29T11:08:31Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2447345
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2017nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Voksne med CP rapporter ofte om kroniske smerter, økt trettbarhet og stress. Per i dag finnes det svært få tilbud for å hjelpe dem med å mestre disse problemene. Om oppmerksomhetstrening i form av mindfulness kan redusere deres smerter, trettbarhet og stress, og evtentuelt gi bedre livskvalitet, er foreløpig ikke kjent. Formål: Målet med studien var å undersøke i hvilken grad mindfulness kan gi bedre livskvalitet i form av mestring av smerter, stress og trettbarhet for voksne med CP. Er treningsformen nyttig og effektiv for voksne med CP? Metode: Pilotstudien er basert på ett pretest-posttest design med en liten gruppe på seks deltakere. Deltakerne deltok i en åtte ukers mindfulnessintervensjon, med 1 ½ - 2 timers gruppesamlinger en kveld i uken, i tillegg til egenpraktisering hjemme. Følgende effektmål ble valgt; The Perceived Quality of Life (PQoL), The Perceived Stress Scale (PSS 14) Fatigue Severity Scale (FSS) and Numeric Rating Scale for pain (NRS-smerteskala). Deltakerne ble testet ved prosjektstart, etter åtte ukers intervensjon og fire måneder senere. Fire av deltakerne ble intervjuet i en fokusgruppe fire måneder etter intervensjonen, for å få dybdekunnskap om hvordan deltakerne opplevde mindfulnesskurset og hvilken nytte de følte de hadde av dette tilbudet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectcerebral paresenb_NO
dc.subjectmindfulnessnb_NO
dc.subjectlivskvalitetnb_NO
dc.subjectkvinnernb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.titleMindfulness for kvinner med lett til moderat grad av CP: en kvantitativ og kvalitativ pilotstudienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for idrettsmedisinske fag / Department of Sports Medicinenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record