Show simple item record

dc.contributor.authorSardarian, Bijora
dc.date.accessioned2018-07-06T07:28:27Z
dc.date.available2018-07-06T07:28:27Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2504566
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2018nb_NO
dc.description.abstractNorges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er landets største frivillige og medlemskapsbaserte organisasjon. Organisasjonsstrukturen er et resultat av historisk kompromiss og har i senere tid blitt kritisert for å være tung, kompleks og lite formålstjenlig. Følgelig har det blitt reist spørsmål omkring hvordan den organiserte skal tilpasse organisasjonsmodellen og møte nye aktivitetsmønstre. Parallelt har Stortinget bevilget midler til etablering av et ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, ressurssenteret skal skape aktivitet utover den organiserte idretten. Med dette som bakteppe er studiens overordnede forskningsspørsmål følgende: Hvordan kan Norges idrettsforbund tilrettelegge for egenorganiserte snowboardere? Studien har et kvalitativt design. Den bygger på to fokusgruppeintervjuer med totalt åtte egenorganiserte snowboardere, to semistrukturerte intervjuer med ansatte i Norges snowboardforbund (NSBF), samt dokumentanalyse. Institusjonell teori er brukt som studiens teoretiske rammeverk. Begrepene isomorfisme og rasjonaliserte myter blir brukt til å klargjøre hvordan NIF preger NSBFs arbeid rettet mot egenorganiserte. Videre belyser teorien hvordan NIF og NSBF kan opparbeide tillit og legitimitet blant egenorganiserte. Resultatene som fremkommer av studien, indikerer at egenorganiserte snowboardere består av fire kategorier fordelt på omkring 105000 enkeltindivider. Studien avdekker at egenorganiserte snowboardere anser den organiserte idretten som en prestasjonsorientert arena tilrettelagt for barn, nybegynnere og toppidrettsutøvere. Likevel ser informantene verdien av organisering, først og fremst som et nødvendig grep i kampen om anlegg og aktivitetsmidler. Dog er samtlige enige om at organisering forutsetter endring. Sentrale endringsforslag kan deles inn i to hovedkategorier: organisasjonstiltak og aktivitetstiltak. Organisasjonstiltak er koblet til NIF og innebærer endringer i dagens struktur i form av nye tilknytningsformer, lettere organisering og digitalisering. Aktivitetstiltak er rettet mot NSBF med forslag om tilrettelegging for økt egenorganisert snowboardaktivitet. Analysen synliggjør hvordan NSBF befinner seg i et spenningsfelt mellom organisert og egenorganisert aktivitet, hvor tvangsmessig isomorfisme opptrer som et hinder for NSBFs arbeid mot egenorganiserte.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnihnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.subjectorganisasjoner
dc.subjectsnowboard
dc.subjectutøvere
dc.subjectorganisering
dc.titleIdrettsglede for alle?: En kvalitativ studie av hvordan norsk idrett kan tilrettelegge for egenorganiserte snowboarderenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kultur og samfunn / Department of Cultural and Social Studiesnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record