Show simple item record

dc.contributor.authorHanssen, Andrea
dc.date.accessioned2019-07-05T08:30:08Z
dc.date.available2019-07-05T08:30:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2603546
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2019nb_NO
dc.description.abstractHensikten med denne studien har vært å undersøke læreres oppfatning av ballspillets plass i faget og deres gjennomføring av ballspillundervisning. I tillegg til læreres oppfatning av ballspill i læreplanen og hvordan læreplanen påvirker deres undervisning av ballspill. Denne studien har basert seg på kvalitativ metode, og i den forbindelse har det blitt gjennomført semi-strukturerte intervjuer med seks kroppsøvingslærere på videregående skole. Skolepolitiske rammer, spesielt den fagspesifikke læreplanen i kroppsøving, har vært et utgangspunkt for studien. I tillegg består den teoretiske forankringen av den didaktiske relasjonsmodellen, Goodlad (1979) sin læreplanteori med spesielt to av hans læreplannivåer; den oppfattede og gjennomførte læreplan, samt Arfwedsons (1984) begrep og forståelse av skolekode. Begrepet ballspill og undervisningsmetoden Teaching Games for Understanding er også en del av oppgavens teoretiske forankring. Funn fra studien viser at lærerne beskriver ballspill som et vidt begrep, bestående av ulike aktiviteter. Deres hensikt med ballspill er preget av samarbeid og ferdighetsutvikling. Majoriteten av lærerne oppfatter ballspillets plass i kroppsøvingsfaget som stor. Omfanget av ballspill i deres undervisning varierer noe, men flertallet gjennomfører mye ballspill i faget. Lærernes gjennomføring av ballspill er i stor grad preget av tradisjonelle ballspill, samtidig som det synes at de med minst erfaring i yrket også er interessert i å introdusere sine elever for alternative ballspill. Ressursmessige rammer i form av utstyr og anlegg preger deres ballspillundervisning i stor grad, og i den sammenhengen er skolens prioriteringer og økonomiske støtte en påvirkningsfaktor. Lærerne varierer mellom instruksjonsmetoden og problemmetoden, avhengig av hva elevene skal lære. Lærerne oppfatter ballspill som lite definert i læreplanen for kroppsøving, samtidig som de opplever at rammeverket åpner opp for bruk av ballspill i faget. De knytter formålet og kompetansemålene sine deler om samarbeid, fair play, fysisk aktivitet og livslang bevegelsesglede til ballspill. De gir uttrykk for at læreplanen ikke preger deres undervisning i stor grad, med unntak av bruk av kompetansemål i utarbeidelse av læringsmål. Men til tross for dette, kommer det frem at lærernes hensikt med ballspill samsvarer mer med læreplanen enn hva de er bevisst på.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectNIHnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.titleBallspill i kroppsøving: En kvalitativ studie om seks kroppsøvingslærere sin oppfatning og gjennomføring av ballspill i videregående skole, og læreplanen sin påvirkning på dettenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department of Physical Educationnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record