Show simple item record

dc.contributor.authorRypdal, Simen
dc.date.accessioned2019-08-02T12:13:02Z
dc.date.available2019-08-02T12:13:02Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2607061
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2019nb_NO
dc.description.abstractHensikten med studien er å undersøke hvorfor toppidrettselever velger studiespesialisering med det valgbare programfaget toppidrett, fremfor idrettsfag når de kombinerer videregående opplæring og idrettssatsing. Gjennom dette ønsker studien å belyse mulige årsaker til hvorfor søkertallene på idrettsfag i Oslo har falt de siste årene. Vitenskapsteoretisk faller studien innenfor det fortolkende paradigmet, med min hermeneutiske tilnærming i fortolking av empirien. Metodologisk benyttes en kvalitativ metode, hvor det er gjennomført åtte semistrukturerte dybdeintervjuer for å belyse studiens problemstillinger. Utvalget består av to grupper, seks elever og to lærere. For å diskutere empirien benytter studien seg av et teoretisk rammeverk bestående av Bronfenbrenners bioøkologiske modell, teorien om rasjonelle valg og teori om selvregulering. I tillegg benyttes tidligere forskning og annen relevant litteratur. De mest fremtredende funnene i studien viser at elevene velger studiespesialisering, fremfor idrettsfag, for å kunne velge realfag. De vil unngå å måtte ta opp fag, som de kan ha bruk for i videre studier, og ønsker å ha alle muligheter åpne. Samtidig pekes det på at totalbelastningen på idrettsfag blir for stor, da aktivitetsfagene elevene må gjennom gjør det vanskelig å ha kontroll på riktig intensitet for optimal utvikling og prestasjon i spesialidretten. Spesielt aktivitetslære med friluftsliv blir trukket fram som en sentral årsak bak å ikke velge idrettsfag. Idrettsfagsskolenes beliggenhet synes også å være negativt for elevene, da noen av skolene som tilbyr idrettsfag i Oslo har et lavere søkerantall, sammenliknet med skolene som er mest ettertraktet. Videre er det naturlig å undersøke om de lave søkertallene på idrettsfag i Oslo er et resultat av naturlige svingninger, eller om det vedvarer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectNIHnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.title«Jeg synes ikke idrettsfag er en god match for en toppidrettsutøver»: En kvalitativ undersøkelse av hvorfor toppidrettselever velger studiespesialisering med det valgbare programfaget toppidrett, fremfor idrettsfagnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department of Physical Educationnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record