Her tilgjengeliggjøres rapporter fra avsluttede forskningsprosjekter ved NIH, fra og med 2019.

Ønsker du å legge en rapport her? Ta kontakt med brage@nih.no.

Nye registreringer