Show simple item record

dc.contributor.authorDahl, Magnus D.
dc.date.accessioned2020-02-11T09:56:30Z
dc.date.available2020-02-11T09:56:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2640962
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2019nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Alpint er en idrett med stor risiko for skade. Kinematikken i alpint har et uttalt last- og avlastningsmønster med samtidig fleksjon, lateralfleksjon og rotasjon i ryggen. Dette bevegelsesmønsteret er antatt å gi økt risiko for belastningskader i korsryggen. Studier som har undersøkt prevalensen av korsryggsmerter blant unge alpinister har hovedsakelig benyttet time-loss definisjon, undersøkt flere skadetyper eller utelatt relevante kontrollgrupper. Formål: Undersøke prevalensen av korsryggsmerter blant unge alpinister, og sammenligne denne med to kontrollidretter der belastningsmønsteret er forskjellig og forventet prevalens er henholdsvis høy og lav: turn og fotball. Design: Tverrsnittsundersøkelse Metode: Selvrapportert spørreskjema angående korsryggsmerter adoptert for unge idrettsutøvere basert på «standardized Nordic questionnaires for musculoskeletal symptoms». Vi rekrutterte 416 deltakere, 216 alpinister, 139 fotballspillere og 61 turnere til studien. Resultater: Korsryggsmerter ble rapportert å være mer vanlig blant unge alpinister og turnere enn hos fotballspillere. Blant alpinister ble prevalensen av korsryggsmerter noensinne (55,6%) og de siste tolv månedene (54,0%) rapportert å være høyere enn hos fotballspillere (OR [95% KI]: 2,25 [1,38-3,66]). Flere alpinister (23,7%) og turnere (29,5%) måtte søke medisinsk hjelp på grunn av korsryggsmerter enn fotballspillere (12,4%). Alpinister (20,9%) og turnere (18,0%) rapporterte også at de hyppigere måtte stå over treninger enn fotballspillere (10,4%) på grunn av korsryggsmerter. Alpinister rapporterte mer korsryggsmerter ved trening av de tekniske grenene enn under trening av fartsdisiplinene. Konklusjon: Blant alpinister og turnere ser korsryggsmerter ut til å være vanligere, medføre større treningsfravær og behov for medisinsk hjelp, sammenlignet med fotballspillere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectNIHnb_NO
dc.subjectmasteroppgavernb_NO
dc.subjectalpint
dc.subjectskader
dc.subjectrygg
dc.subjectungdom
dc.subjectfotball
dc.subjectturn
dc.subjectutøvere
dc.titlePrevalence of low back pain among adolescent alpine ski racers: A cross-sectional studynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for idrettsmedisinske fag / Department of Sports Medicinenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record