Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStrittmatter, Anna-Maria
dc.date.accessioned2020-06-15T06:23:41Z
dc.date.available2020-06-15T06:23:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657949
dc.description.abstractDenne rapporten er et resultat av et oppdrag fra idrettsstyret basert på et vedtak fra idrettstinget i mai 2019 om å utrede barrierene og behov for å øke ung medbestemmelse i Norges idrettsforbund (NIF), særforbund (SF) og idrettskretser (IK). Arbeidet er basert på spørreundersøkelse, dybdeintervjuer og samtaler med representanter fra organisasjoner både internt i idretten, men også eksternt. I rapporten diskuteres blant annet at unge ikke burde være representanter for andre unge, men likestilte med de andre lederne i idretten. For å øke ung medbestemmelse må unge ha lik medvirkning i alle saker, ikke bare i saker som erfarne ledere anser mindre viktige. I tillegg svarer rapporten i detalj på følgende spørsmål: Ung medbestemmelse i norsk idrett – hva er status i dag? Unge representanter (26 år eller yngre) er klar minoritet i styrene til IK og SF. Mens 13 prosent av styremedlemmer i IK er unge, utgjør unge bare 7 prosent blant styremedlemmer i SF. Hvordan er unges vei til organisatoriske verv i SF og IK? Det er forskjellige veier inn for unge i et verv: mens flere blir spurt, foreslår enkelte seg selv som styrekandidat. De fleste unge jobber seg fra verv til verv. Ungdomsutvalg anses som springbrett. Hvordan bidrar unge i organisasjonen? Unge viser seg som en kjemperessurs for organisasjoner, både administrativt, men og i politiske saker. De kan også styrke idrettsorganisasjonen med sin kunnskap, nettverk samt å se på ting fra en annen synsvinkel. Hva er utfordringene med ung medbestemmelse? Utfordringene er mange: generasjonskonflikt er i noen tilfeller katalysator for forskjellsbehandling. Unge har i stor grad symbolsk medvirkning kontra reell medbestemmelse. Usikkerhet rundt rollen og oppgaver, manglende oppfølgning og livssituasjon vanskeliggjør ung medbestemmelse i SF og IK. Hvilke behov har norsk idrett for å øke ung medbestemmelse? Behovene dreier seg om å skape trygghet blant unge, øke kompetanse blant unge og erfarne ledere og løse seg fra tradisjonelle informasjons- og kommunikasjonsmønstre. I tillegg til behov for ressurser, er det viktig at tillitsvalgte i idretten samhandler på tvers av alderen. Hvilke tiltak må til for å øke ung medbestemmelse? Rapporten inneholder 11 tiltak som svarer på behov for ung medbestemmelse på flere nivåer. Tiltakene er rettet mot at unge blir inkludert i fora der beslutninger tas, at de føler seg trygge på sine roller, samt at de kan få utvikle sin kompetanse. I tillegg rettes tiltak som svarer på behov for ressurser som er nødvendig for å sikre ung medbestemmelse på sikt.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorges idrettshøgskoleen_US
dc.titleUng medbestemmelse i norsk idrett: Evaluerings- og utredningsarbeid om barrierene og behovene for å øke ung medbestemmelse i særforbund og idrettskretseren_US
dc.typeReporten_US
dc.description.localcodeForskningssenter for barne- og ungdomsidretten_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel