Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorÅmodt, Lasse
dc.date.accessioned2020-07-03T06:39:09Z
dc.date.available2020-07-03T06:39:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2660609
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2020en_US
dc.description.abstractI løpet av de siste fire årene har det vokst frem en ny toppidrett ved idrettsfag på ulike skoler spredt om i landet. Denne toppidretten er e-sport, og er en gamingform for de mer seriøse spillerne innenfor dataspill. Hvordan undervisningssituasjon er, hvilket innhold og mål det opereres med er det derimot få utenfor toppidrettslinja som vet noe om. Det er gjennomført lite forskning på e-sport generelt både i et nasjonalt og et internasjonalt perspektiv. Når det gjelder forskning på koblingen e-sport og skole så er det enda tynnere. Som en original forskning har jeg derfor valgt å se på undervisningssituasjonen i toppidrett e-sport, samt hvordan elevene opplever undervisningen med tanke på egen læring og utvikling. Sentralt i forskningsprosjektet blir også e-sport i idrettsdiskusjonen og e-sportens utvikling med fokus på skole og kjønn. Som praksisbetydning vil funnene kunne bidra til større kunnskap innenfor toppidrett e-sport for både allmenheten og for lærere som ønsker å inkludere et slikt tilbud i sin skole. Studien er et samfunnsvitenskapelig forskningsprosjekt hvor kvalitativ metode er brukt. Mer spesifikt benyttes semistrukturerte enkeltintervjuer med fire elever og én lærer, observasjoner i ulike undervisningssettinger (både hall og klasserom), egenerfaring som tilskuer på livearrangement i Malmö og dokumentanalyse med fokus på læreplan og tidligere forskning. Resultat viser at e-sport som toppidrett ved idrettsfag har flere utfordringer når det kommer til kjønnsperspektiver og definisjon av e-sport som idrettsfenomen – hvordan karakteriseres det som idrett, institusjonalisering, undervisningssituasjon og hvordan læringsmålene operasjonaliseres er en del av resultatdiskusjonen. E-sport er et helt ny sport i en toppidrettsfagkontekst og dette stiller andre krav til skolene og lærerne som tilbyr retningen sammenlignet med mer tradisjonelle idretter. E-sport som toppidrettsfag innebærer også nye moralske utfordringer både når det gjelder kjønnsperspektiver og e-sportens kommersialisering. I likhet med de i andre idrettene på toppidrett har lærerne ulike bakgrunner, som for eksempel tidligere utøvere innenfor en spesifikk idrett eller en bredere og mer generell idrettskompetanse. Funn i denne studien viser at elever opplever god læring og utvikling innenfor e-sport på den aktuelle skolen ved hjelp av varierte undervisningsmetoder og idrettskunnskap i bunn. I tillegg inneholder studien sentrale funn innenfor diskusjonen rundt e-sport som idrett og ulike faktorer som påvirker jenters og gutters deltagelse både i e-sport generelt og som toppidrett på videregående skole.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectnihen_US
dc.subjectmasteroppgaveren_US
dc.subjecte-sport
dc.subjectskolen
dc.subjectundervisning
dc.subjectlæring
dc.subjectutvikling
dc.subjectkjønn
dc.titleE-sportens plass på idrettsfagen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeInstitutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier / Department of Teacher Education and Outdoor Studiesen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel