Show simple item record

dc.contributor.authorGundersen, Mats
dc.date.accessioned2020-09-18T08:31:41Z
dc.date.available2020-09-18T08:31:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678419
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2020en_US
dc.description.abstractFlere norske håndballklubber utvikler B2B-nettverk som en del av sin sponsorstrategi. Derimot finnes det liten eller ingen empiri på hvilke implikasjoner nettverket får på klubbene, ei heller hva man kan hente ut av nytte. Som følge av denne mangelen har jeg formulert problemstillingen min som følgende: «Hvordan kan klubbene skape partnernettverk og hva slags nytte gir det klubben, deltakerne i nettverket, men også økosystemet som en helhet?». Ved hjelp av Woratschek et als. Sport Value Frame Work og Lusch og Vargos Service Dominant Logic, ser jeg nærmere på hvordan aktører i nettverk kan gå sammen for å samvirke verdi for å øke resultatet fra investeringen. Til slutt vil tidligere forsknings funn på nytteverdi- og styring av nettverk, belyse funnene i oppgaven. De intervjuede ga verdifull innsikt i en verden som ikke er blitt utforsket i norsk sammenheng. Informantene i denne oppgaven inkluderer tre norske topphåndballklubber: ØIF Arendal, Kristiansand Vipers og Elverum Håndball, samt to sponsorer: én fra ØIF Arendal og én fra Elverum. Funnene belyser hvordan de deltakende håndballklubbene i denne undersøkelsen kunne hente ut nytte over flere plattformer. Inntekter i form av lengre kontrakter ble sikret og klubbene opplevde økt legitimitet og tillit i nettverket og i sitt lokalsamfunn. Oppgaven konkluderer med at det er betydelig mulighet for klubbene å hente ut nytte av nettverkene, om man er villig til å jobbe for det. Oppgaven belyser fem punkter som er grunnleggende for å lykkes med utviklingen av et sponsornettverk: 1.Langsiktig plan og struktur, 2. Tillit er alt, 3. Klubben må være initiativtaker, 4. Å skape sterke relasjoner skaper varme møter og 5. Elektroniske verktøy er mer enn bare epost og Facebook.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectnihen_US
dc.subjectmasteroppgaveren_US
dc.subjecthåndball
dc.subjectklubber
dc.subjectnorsk
dc.subjectsponsing
dc.subjectsponsorer
dc.subjectnettverk
dc.subjectstrategier
dc.titleB2B-nettverk i norsk topphåndball: En kvalitativ studie av hvordan håndballklubber bygger sine sponsornettverk og hva slags nytte man kan få ut av det.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeInstitutt for idrett og samfunnsvitenskap / Department of Sport and Social Sciencesen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record