Show simple item record

dc.contributor.authorMartinez, Felix Barril Kristiansen
dc.date.accessioned2020-09-18T09:09:10Z
dc.date.available2020-09-18T09:09:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678438
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2020en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøkte defensive visuell eksplorerende søk og proaktiv handling blant forsvarende midtbanespillere. Formålet med denne oppgaven var tredelt: 1) undersøke hvordan sentrale spillere brukte defensive visuelle eksplorerende søk, 2) om visuelle søk hadde en sammenheng med proaktiv handling og 3) om visuelle søk og proaktiv handling påvirket motspillernes antall og kvalitet på gjennombruddspasninger inn i mellomrommet. For å forstå hvordan eksplorerende søk og proaktiv handling påvirket prestasjon, tok denne oppgaven i utgangspunkt i økologisk tilnærming til direkte persepsjon, affordanser og prospektiv kontroll (Gibson, 1986). Proaktiv handling ble definert som en distinkt endring av bevegelse (retningsforandring eller taktskifte) basert på antesiperte framtidige handlinger fra med- og/eller motspillere. For å kunne besvare disse spørsmålene ble totalt 11 kamper analysert fra U17EM og U21EM som ble avholdt i 2019. 83 fotballspillere ble analysert i deres naturlige miljø, nemlig kampen, for å kunne gi svar på hvordan visuelle søk og proaktiv handling blant forsvarende midtbanespillere påvirket deres evne til å forhindre en gjennombruddspasning. Et av funnene i denne oppgaven, var at U21-spillere hadde høyere defensiv søksfrekvens enn U17-spillere. Videre ble det funnet en statistisk signifikant sammenheng mellom defensive søk og proaktiv handling når de sentrale spillerne hadde 2 defensive søk eller mer. Resultatene i denne oppgaven viser også en tendens til økende frekvens for negativ prestasjon for angriperen når den forsvarende midtbanespilleren nærmest sidelinjen har utført minimum 1 søk og proaktiv handling. Det ble også funnet statistisk signifikant sammenheng for at proaktive handlinger gir flere mislykkede gjennombruddspasninger hos angripende lag. Denne oppgaven er den første som ser på hvordan visuelle eksplorerende søk og defensive aksjoner henger sammen. Som en konsekvens av dette gir denne oppgaven ny kunnskap om hvordan visuell persepsjon brukes blant forsvarende midtbanespillere. Samtidig så støtter funnene tidligere forskning sine hypoteser om at visuell eksplorerende søk kan virke prestasjonshevende (Eldridge, Pulling, & Robins, 2013; Jordet, Bloomfield, & Heijmerikx, 2013; McGuckian, Cole, Jordet, Chalkley & Pepping, 2018a.; Phatak & Gruber, 2019).en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectnihen_US
dc.subjectmasteroppgaveren_US
dc.subjectfotball
dc.subjectspillere
dc.subjectpersepsjon
dc.subjectbevegelser
dc.subjectprestasjon
dc.titleDefensive eksplorerende søk blant midtbanespillere i fotball: En studie av defensive eksplorerende søk og proaktive handlinger hos u-landslagsspillereen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeInstitutt for fysisk prestasjonsevne / Department of Physical Performanceen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record