Show simple item record

dc.contributor.authorHolstad, Ann-Iren
dc.date.accessioned2021-01-27T10:22:24Z
dc.date.available2021-01-27T10:22:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2724946
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2020en_US
dc.description.abstractBAKGRUNN: Dagens litteratur har en mangel på studier om tredemølleprotokoller for kardiopulmonale belastningstester (CPET). «Glittreprotokollene» ble utformet i 1992 av Dr. Carl Christian Christensen, på Glittreklinikken (nå LHL-sykehuset Gardermoen), og består av 4 tredemølleprotokoller, med ulik startbelastning, som brukes mye i klinisk sammenheng på pasienter med lunge- og hjertesykdommer for å kartlegge deres aktivitetstoleranse og sykdomsutvikling. Derimot mangler protokollene en forskningsbasert kvalitetssikring, og det derfor ønskelig i denne oppgaven å undersøke protokollenes egnethet i forhold til CPET-testing av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), for å bidra til flere studier på tredemølleprotokoller. METODE: 80 pasienter med kols (45% kvinner og 55% menn, i alderen 40-89 år) ble inkludert etter en gjennomgang av LHL-sykehuset Gardermoens testoversikt over alle pasienter med gjennomført CPET-test. Disse ble så fordelt i 4 grupper avhengig av hvilken CPET-protokoll som var benyttet. Pasientenes CPET- resultater ble studert og vurdert opp mot ERS-anbefalingene (Radtke et al, 2019) i forhold til: 1) andelen pasienter som oppnådde kriteriene for maksimal innsats, 2) hvor lang stressfase-tid deltakerne med innfridde kriterier hadde, 3) om de 4 undersøkte protokollene bestod av anbefalte faser (hvile-stress-recovery) og 4) om de 4 undersøkte protokollene ga lineære utfallsvariabler som muliggjør tolkning av kardiopulmonal respons. RESULTAT: 91% av alle pasientene oppnådde ≥ 1 endekriterium for maksimal innsats. 37% av pasientene oppnådde sitt/sine endekriterier innenfor anbefalt tid på 8-12 min, mens den totale gjennomsnittstiden for alle som hadde innfridd ≥ 1 endekriterium var 09:24 min. Fordelt på protokollgrupper var gjennomsnittstiden for de som hadde innfridd ≥ 1 endekriterium fra ca 8 til 10 min. Samtlige protokoller inneholdt hvile-stressrecoveryfase, medførte ingen skader/uhell, og ga lineær utvikling av utfallsvariablene. KONKLUSJON: På bakgrunn av oppgavens kriterier og resultater kan man si at «Glittreprotokollene» egner seg til bruk for CPET-testing på tredemølle av pasienter med kols, i alderen 40-89 år. Det anbefales likevel mer forskning på området for å understøtte oppgavens funn.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectnihen_US
dc.subjectmasteroppgaveren_US
dc.subjectpasienter
dc.subjecthjerte
dc.subjectlunger
dc.subjectlungesykdommer
dc.subjectbelastning
dc.subjecttester
dc.subjecttredemøller
dc.titleKardiopulmonale belastningsprotokoller på tredemølle for pasienter med kols: En retrospektiv observasjonsstudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeInstitutt for idrettsmedisinske fag / Department of Sports Medicineen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record