Show simple item record

dc.contributor.authorÅserud, Henriette
dc.date.accessioned2021-08-05T00:06:32Z
dc.date.available2021-08-05T00:06:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2766322
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2021en_US
dc.description.abstractInnledning: Kvinners deltagelse i idrett har økt betydelig de seneste tiårene, men fremdeles er kvinner kraftig underrepresentert i idrettsforskning. Fra tenårene og frem til overgangsalderen vil nesten alle kvinner oppleve månedlige svingninger i de kvinnelige kjønnshormonene østrogen og progesteron gjennom menstruasjonssyklusen. I motsetning til naturlig menstruerende tilføres p-pillebrukere stabile nivåer av de tilsvarende syntetiske formene for østrogen og progesteron gjennom p-pillesyklusen. Hensikten med denne studien var derfor å undersøke effekten av menstruasjons- og p-pillesyklusen på hopphøyde. Metode: 22 unge trente kvinner (20-35 år), hvorav ti naturlig menstruerende og tolv p-pillebrukere, ble rekruttert til studien. Menstruasjonsgruppen gjennomførte tre testdager fordelt på de tre kritiske punktene i menstruasjonssyklusen tilknyttet hormonfluksjon, henholdsvis i tidlig follikkelfase (TF), sen follikkelfase (SF) og midtre lutealfase (ML). P-pillegruppen testet én gang per uke i fire uker tilsvarende en p-pillesyklus (uke 1-4). Testprotokoll bestod av tre maksimale svikthopp og fem repeterte svikthopp utført på kraftplattform. Det ble tatt en blodprøve av menstruasjonsgruppen på testdagene for å verifisere menstruasjonssyklusfasene med målinger av østrogen og progesteron. Resultater: Maksimal hopphøyde for menstruasjonsgruppen var høyere i SF enn TF (29,0 ± 5,5 vs. 27,8 ± 5,5 cm; p= 0,018), mens det var ingen signifikant forskjell i maksimal hopphøyde mellom SF og ML (29,0 ± 5,5 vs. 28,2 ± 5,3 cm; p= 0,286), eller TF og ML (27,8 ± 5,5 vs. 28,2 ± 5,3 cm; p= 0,568). Det var ingen signifikante forskjeller i gjennomsnittlig hopphøyde for repetert hoppserie mellom menstruasjonssyklusfasene (TF 26,5 ± 5,7 cm; SF 27,4 ± 5,5 cm; ML 27,4 ± 5,8 cm; p≥ 0,145). For p-pillegruppen var det ingen signifikante forskjeller i maksimal hopphøyde (p≥ 0,758) eller gjennomsnittlig hopphøyde for repetert hoppserie (p≥ 0,395) mellom ukene i p-pillesyklusen. Konklusjon: I denne studien fant vi at hopphøyden var høyere i SF sammenlignet med TF hos en gruppe unge trente og naturlig menstruerende kvinner. Det ble derimot ikke funnet noen forskjeller i hopphøyde mellom ukene i p-pillesyklusen (uke 1-4) hos en gruppe unge trente p-pillebrukere.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectNIHen_US
dc.subjectmasteroppgaveren_US
dc.subjectkvinner
dc.subjecthopp
dc.subjecthøyde
dc.subjectmenstruasjon
dc.subjecthormoner
dc.subjectprestasjon
dc.titleVariasjon i hopphøyde gjennom en menstruasjonssyklus hos unge trente kvinner: En prospektiv kohort parallellgruppe studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeInstitutt for fysisk prestasjonsevne / Department of Physical Performanceen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record