Show simple item record

dc.contributor.authorElnan, Felix Midbrød
dc.date.accessioned2021-08-05T08:01:07Z
dc.date.available2021-08-05T08:01:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2766353
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2021en_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er skrevet ved institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier, ved Norges idrettshøgskole studieåret 2020/2021. Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan friluftslivsundervisningen i skolen kan bidra til å fremme økologisk bevissthet hos elevene. Oppgaven er designet som et aksjonsforskningsprosjekt, og aksjonen ble gjennomført ved en videregående skole høsten 2020. 31 elever i 2. VGS hadde friluftsliv i kroppsøvingstimene i fire uker. Prosjektet har søkt svar på følgende problemformulering: Hvordan kan friluftslivsundervisning i videregående skole bidra til at elever utvikler økologisk bevissthet? Med følgende forskningsspørsmål: Hvilke erfaringer gjør elevene seg med undervisningsopplegget, og hvordan reflekterer de rundt miljø og bærekraft etter endt opplegg? I tillegg til problemformuleringen hadde aksjonen som mål å utvikle friluftsdidaktisk praksis som bevisstgjør elevene, slik at friluftsliv i skolen kan fungere som en vei til økologisk bevissthet og miljørelevant adferd. Aksjonen hadde også som mål å bidra til endring ved skolen hvor prosjektet finner sted, i retning av mer fokus på økologisk bevissthet i arbeidet med friluftsliv i kroppsøving, og videreutvikling av undervisningsopplegget som ble gjennomført. Aksjonen er planlagt med utangspunkt i undervisningstradisjonen Education for Sustainable development, hvor miljøsakens sosiale, økonomiske, politiske og naturvitenskapelige perspektiver skal danne grunnlaget for undervisningen, og elevene skal lære seg å se kompleksitet og helhet. Det normative utgangspunktet for undervisningen kommer fra Arne Næss sin Økosofi T, som er en utpreget økosentrisk filosofi, hvor mennesket ikke har noen særposisjon på jorden. Undervisningen ble lagt opp til at elevene skal få tid og rom til å identifisere seg med naturen i skolens nærmiljø, og diskutere forskjellige syn på menneskets plass i naturen. Det er skrevet observasjonsnotater fra alle fire undervisningsøkter, og gjennomført individuelle semi-strukturert intervjuer med fire strategisk valgte elever. Disse ble valgt for å inkludere både gutter og jenter, elever som hadde vist stor entusiasme for opplegget, og liten entusiasme og for å få tilgang på ulike perspektiver. Klassens kroppsøvingslærer har bidratt til planlegging og gjennomføring av undervisning, og hun ble også intervjuet. Elevene laget digitale historiefortellinger, hvor formålet var at de viser hvordan de opplevde enkelte av aktivitetene i undervisningen. Videoene inngår i datamaterialet til studien. Elevene som ble intervjuet var i hovedsak positive til undervisningen. De svarer at de ble mer observante på nærmiljøet og naturen i hverdagen. Det kommer frem fra intervju og observasjonsnotater at flere elever satte pris på at det var mindre fokus på konkurranse og idrett enn de var vant til, og mange opplevde det som fint å få tid til å senke tempoet og fokusere på naturopplevelsen. Samtidig var det andre elever som ikke gjennomførte alle oppgavene som ble gitt, og nok fikk mindre igjen av undervisningen. Gjennom intervjuene kommer det frem at elevene ser de ulike interessemotsetningene i klimasaken, og at de er veldig opptatt av å ta vare på klimaet og miljøet. En elev uttrykker et tydelig økosentrisk syn, og alle som ble intervjuet opplever at mennesket er en del av naturen, og ikke noe som står utenfor eller over den. Målene for aksjonen ble i hovedsak nådd. Undervisningen som gjennomføres høsten 2020 videreutvikles og er planlagt implementert som en fast del av årsplanen ved skolen. Det er planlagt for tverrfaglig samarbeid mellom kroppsøving og andre fag om temaet bærekraftig utvikling. Oppgaven argumenterer for at friluftsliv i skolen kan bidra til økologisk bevissthet og miljørelevant adferd, men at denne sammenhengen fordrer at elevene må reflektere over sitt forhold til naturen og debattere grunnleggende politiske, sosiale, økonomiske og naturvitenskapelige sider av miljøsaken. Det gis forslag på læringsmål og undervisningsaktiviteter og det gjøres teoretiske og empiriske overveielser av hvordan friluftslivsundervisningen kan nå målet om økt økologisk bevissthet. Det antydes at andre fag, som samfunnsfag og naturfag, bør trekkes inn for å sikre elevene en bredde av perspektiver og erfaringer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectNIHen_US
dc.subjectmasteroppgaveren_US
dc.subjectfriluftsliv
dc.subjectkroppsøving
dc.subjectungdom
dc.subjectelever
dc.subjectøkologi
dc.subjectmiljø
dc.subjectklima
dc.subjectnatur
dc.subjectbærekraft
dc.subjectdidaktikk
dc.subjectundervisning
dc.titleØkologisk bevissthet og friluftsliv i kroppsøving: Et aksjonsforskningsprosjekt i videregående skoleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeInstitutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier / Department of Teacher Education and Outdoor Studiesen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record