Show simple item record

dc.contributor.authorPettersen, Hanna
dc.date.accessioned2021-08-05T13:58:05Z
dc.date.available2021-08-05T13:58:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2766566
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2021en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Fysisk aktivitet er bra for folkehelsen og man ser en økende interesse for mosjonsløp både nasjonalt og internasjonalt. Det er normalt å bli andpusten ved utholdenhetstrening med moderat til høy intensitet, men for mange kan det være vanskelig å skille mellom å være andpusten og tungpusten. Hva er egentlig normalt når man presser seg maksimalt? I en nylig studie publisert fra Norge fant de en økning i lungefunksjon hos friske personer etter et kortvarig motbakkeløp. Hensikten med denne masteroppgaven er derfor å undersøke om lungefunksjonen endrer seg fra før til etter en simulert versjon av «Oslos bratteste». Denne studien vil således gi ny kunnskap om hvordan lungene responderer etter et kortvarig motbakkeløp hos friske mosjonister. Metode: I denne kvasi-eksperimentelle tverrsnittstudien med pre-post design ble 30 friske personer i aldersgruppen 18−40 år inkludert. Deltakerne ble testet før og etter oppvarming samt før og etter et motbakkeløp. Lungefunksjon, forsert vitalkapasitet (FVC) og forsert ekspiratorisk volum etter første sekund (FEV1) ble målt med et spirometer (CareFusion ML2525−SpiroUSB, CareFusion, California, USA). Resultat: Det var ingen signifikant endring i FEV1 etter motbakkeløpet (p>0.05). Det var en signifikant reduksjon i FVC 6 minutter etter løpet (gjennomsnitt ± standardavvik; 2.3 ± 4.0%) (p<0.01) og 12 minutter etter løpet (1.7 ± 3.4%) (p<0.01). Endring i FEV1 etter oppvarming korrelerte moderat (r=0.57) (p<0.01) med maksimal endring i FEV1 etter motbakkeløpet. Det var også en moderat korrelasjon (r=0.51) (p<0.01) mellom en endring i FVC etter oppvarming og maksimal endring i FVC etter motbakkeløpet. Konklusjon: Oppsummert viser resultatene at lungefunksjonen til friske mosjonister i alderen 18−40 år ikke endres fra før til etter et kortvarig motbakkeløp. En moderat sammenheng ble observert mellom endring i lungefunksjon etter oppvarmingen og etter motbakkeløpet. Det er behov for flere feltstudier på friske personer i ulike aldersgrupper for å bekrefte eller avkrefte resultatene i denne studien.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectNIHen_US
dc.subjectmasteroppgaveren_US
dc.subjectlunger
dc.subjectfunksjon
dc.subjectkapasitet
dc.subjectløping
dc.title«PUST opp Oslos bratteste» - Endres lungefunksjonen etter et motbakkeløp?: En kvasi-eksperimentell tverrsnittstudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeInstitutt for idrettsmedisinske fag / Department of Sports Medicineen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record