Show simple item record

dc.contributor.authorVold, Thomas
dc.date.accessioned2015-05-05T11:46:17Z
dc.date.available2015-05-05T11:46:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-502-0511-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/283084
dc.descriptionAvhandling (doktorgrad) - Norges idrettshøgskole, 2015nb_NO
dc.description.abstractAvhandlingens tema er naturguiding. Temaets aktualitet relateres til det naturbaserte reiselivet i Norge, der vekst og internasjonal konkurranse har bidratt til å skjerpe kravene til kunnskap om helse, miljø og sikkerhet (HMS), og kvalitet i guiding. I det naturbaserte reiseliv omtales guidete turer som produkter og naturopplevelser som kvaliteter ved naturen i seg selv. I HMSperspektiver vektlegges rutiner og standarder for å minimalisere risiko for ulykker og slitasje på natur og kulturminner. Mens HMS-perspektiver i guiding har blitt viet mye oppmerksomhet, har spørsmål om hva som kan være kvalitet i guiding, fått langt mindre oppmerksomhet. Avhandlingen sikter seg ut fra dette inn på å undersøke guidingens innhold og hvordan guidete turer i natur blir til gjennom samhandlingen mellom naturguider, turister og natur. Avhandlingen bygger på et fenomenologisk grunnperspektiv, med Alfred Schutz’ fenomenologiske sosiologi og kunnskapssosiologi. Ut fra dette er de metodiske valgene tatt i form av deltakende observasjon og kvalitative intervjuer av guider og turister. Svalbard er valgt som undersøkelsens stedlige og kulturelle kontekst. Denne studien tar sikte på å få frem hva kvalitet i guiding kan være, gjennom å stille følgende spørsmål: «Hvilken kunnskap om det å lage turer kommer til uttrykk i naturguiders samhandling med turister på guidete turer?» «Hva forteller naturguiders kunnskap om turistenes opplevelser av å være på tur, om det å arbeide som guide, og om turisme og reiseliv som fenomen?»nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectdoktoravhandlinger
dc.subjectSvalbard
dc.subjectnaturguiding
dc.subjectfirluftsliv
dc.subjectturisme
dc.subjectreiseliv
dc.subjectnaturen
dc.subjectgrupper
dc.titleVenner på tur: naturguiding som relasjonell kunnskapnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for kroppsøving og pedagogikk / Department of Physical Educationnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record