Show simple item record

dc.contributor.authorBerge, Joachim
dc.date.accessioned2015-08-17T11:11:27Z
dc.date.available2015-08-17T11:11:27Z
dc.date.issued2015-08-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/297215
dc.descriptionMasteroppgave - Norges idrettshøgskole, 2015nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Fysisk aktivitet har vist seg å ha en positiv helseeffekt. Likevel antas det at aktivitetsnivået i Norge reduseres, uten at det finnes noen objektive studier som bekrefter dette. For å kunne sette inn tiltak for å øke aktivitetsnivået i en befolkning må man først og fremst kartlegge aktivitetsnivået. Dernest kartlegge hvilke faktorer som påvirker aktivitetsnivået. Hensikt: Det er to hensikter med oppgaven. Den første hensikten med er å avdekke endringer i aktivitetsnivå blant den norske befolkningen over en seks års periode. Den andre hensikten er å avdekke hvilke faktorer ved baseline som påvirker aktivitetsnivået seks år senere. Metode: Deltakere ble invitert til å delta i en objektiv kartleggingsundersøkelse av fysisk aktivitet i 2008-09 (Kan1). Deltakerne som deltok i Kan1 fikk igjen invitasjon til å delta i en oppfølgingsstudie i 2014-15 (Kan2). Aktivitetsnivået ble målt med ActiGraph akselerometer, GT1M og GT3X+. Innhenting av variabler som var forventet å påvirke aktivitetsnivå ble gjort via spørreskjema. For analyse av endring i aktivitetsnivå ble det gjennomført en generell lineær blandet modell og for variablenes påvirkning på aktivitetsnivå ble det gjennomført en logistisk regresjon. Resultater: Totalt hadde 1015 deltakere valide akselerometerdata fra minst to dager ved begge registreringsperiodene. Det var en signifikant økning i gjennomsnittlig aktivitetsnivå i aldersgruppen under 65 år på 20 tellinger per minutt. Det var en signifikant reduksjon i gjennomsnittlig aktivitetsnivå i den eldre aldersgruppen på 25 tellinger per minutt. Andelen som oppfylte anbefalingen for fysisk aktivitet økte fra 30 til 35 % over en seks års periode. Fem variabler ved baseline hadde en sammenheng med hvem som oppfylte anbefalingene for fysisk aktivitet seks år senere. Disse var alder, kroppsmasseindeks, selvrapportert helse, aktivitetsnivå ved baseline og fysisk aktivitetsidentitet. Konklusjon: Resultatene viser en positiv utvikling i aktivitetsnivå i den norske befolkningen. Den kausale sammenhengen mellom de uavhengige variablene ved baseline og aktivitetsnivået seks år senere kan ikke konkluderes på bakgrunn av resultatene i foreliggende oppgave.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectnih
dc.subjectmasteroppgaver
dc.subjectfysisk aktivitet
dc.subjectvoksne
dc.titleEndring av aktivitetsnivå i den voksne norske befolkningen fra 2008-09 til 2014-15, og korrelater ved baseline sin påvirkning på aktivitetsnivå 6 år senere: en longitudinell studienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeSeksjon for idrettsmedisinske fag / Department of Sports Medicinenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record