• Å skape dans i kroppsøvingslærerutdanning: Studenters erfaring 

      Ørbæk, Trine (Doctoral thesis, 2018)
      Temaet for denne avhandlingen er dans i kroppsøvingsfaget, og den er skrevet som en monografi. Å skape dans har inngått som et delemne i kroppsøvingsfaget siden 1960, men nyere forskning viser at det er et stort gap mellom ...