• Aktiv på egne premisser : en diskursanalyse av faglige retningslinjer 

      Rugseth, Gro; Engelsrud, Gunn Helene (Peer reviewed; Journal article, 2020)
      Hensikt: Undersøke språkbruk og meningsproduksjon om barn med overvekt i Helsedirektoratets faglige retningslinjer for primærhelsetjenesten. Design: Diskursanalyse. Materiale: Teksten om nasjonale faglige retningslinjer ...